Toprağın işlenmesi – Tarlanın Ekime Hazır Hale Getirilmesi

Toprağın işlenmesi, başarılı bir hasat için temel gerekliliktir. Özellikle Gübre Yönetmeliği ve pestisitlerin elimine edilmesi açısından, toprağın işlenmesi konusu yeniden önem kazanmaya başladı. Burada, toprağın işlenmesi hususu, şu alt bölümler kapsamında ele alınmaktadır: Anıza yönelik toprak işleme, temel toprak işleme ve tohum yatağı hazırlama.
Anıza yönelik toprak işlemenin amacı, tohumların ve yabancı otların çimlenmesini teşvik etmek, kılcal lığı kırmak ve mahsul kalıntılarını eşit bir biçimde dağıtmaktır. Temel toprak işlemede, bir sonraki mahsulün köklerinin rahatça büyümesini sağlamak amacı ile toprak gevşetilir. Tohum yatağının hazırlanması, tesviyeyi ve tohumun daha sağlıklı bir çıkışı için yer hazırlar.

Toprak işlemede yapılan hatalar nelerdir?
İdeal toprak şu özelliklerinde olmalıdır:

Gevşek
Sıkışmamış
Ufalanabilir
Yeniden birleştirilmiş
Toprak işlemede yapılan hataların sonuçları
Teknik ekipmanların hatalı kullanımı toprağın sıkışmasına sebep olabilir. Orta ve ağır topraklarda sıkışma esasen , pulluğun tabanının geldiği yerde olur; hafif topraklarda ise özellikle toprak altında olur.

Sıkışmanın sonuçları:

Islanma ve erozyon
Toprakta oksijen eksikliği
Mikroorganizma aktivitelerinde azalma
Mineralizasyonda aksama
Sınırlı köklenme
Yeraltı suyunun kılcal yükselişinin kesintiye uğraması

Bunların neticesinde ise şunlar meydana gelir:

Besin maddesi eksikliği
Yapraklarda renk değişikliği
Çimlenmede bitki kaybı

Önlemler:

Derin gevşetme
Toprak dostu lastikler
Humus içeriğinin ara ürünler ile artırılması, organik gübreleme ve toprağın doğru pH değerinin ayarlanması
Toprağın ıslakken işlenmesinin önlenmesi

Tane hasatından sonra anıza yönelik toprak işleme ile alakalı bilmeniz gerekenler.
Tane hasatından sonra anıza yönelik toprak işlemenin ideal bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için şu noktalara dikkat etmelisiniz:

Toprağa saplanmış tanelerden kesinlikle uzak durun.
Doğrama bıçaklarının keskin olması ve kısa doğranmış ve kıyılmış materyal üretmek için tezgâh tipi kesim
Çapraz rüzgârda ve yamaçlarda samanların dağılmaması için alınan tedbirlerin optimizasyonu
Aşağıdakileri sağlamak amacı ile hasatın hemen ardından toprağın sığ kısımlarının (2-3 cm) işlenmesi:
Samanların ve yabancı ot tohumlarının mümkün olduğunca eşit olarak dağıtılması
Tahıl bitkilerinin çimlenmeye teşvik edilmesi (alt kısımları kapalı fakat “gömülü” değil)
Verimsiz buharlaşmayı engellemek için, topraktaki su taşıyan kılcal yolların yok edilmesi
Düzgün bir derinlik elde etmek ve çıtaların dağılımını iyileştirmek için anıza yönelik eğik toprak işleme Geniş tarlalarda delme yönüne 45° açıyla
Hasattan yaklaşık 7 ila 10 gün sonra, toprağın sığ kısımları (5-10 cm) bir kez daha işlenmelidir.
Biriken tohumlar kontrol edilmeli ve ekin artıkları toprağın içerisine karıştırılmalıdır.
Toprak ne kadar kuru olursa, çimlenme ve çürüme için gerekli nem miktarını anlayabilmek için daha derinde çalışılması gerekir.
Diğer yandan, toprak ne kadar ıslak olursa, yapısal hasarı önlemek adına toprağın daha sığ kısımlarında çalışılmalıdır.

Tohum yatağının hazırlanması
Tohum yatağının hazırlanması, ekime yönelik son hazırlık aşamasıdır ve bu nedenle de genelde toprak işlendikten sonra gerçekleştirilir.

Özellikle dikkat edilmesi gerekli olan hususlar:
Tohum yatağının hangi derinlikte hazırlanacağı, ilgili mahsulün gerekliliklerine bağlıdır. Çoğunlukla, küçük boyutlu tohumlar ve çimlenme enerjisi (ör. şeker pancarı, kolza) için özellikle sığ ve ince bir tohum yatağı hazırlanmalıdır.
Büyüklüğü ve çimlenme enerjisi yüksek olan tahıl ve mısıra yönelik tohum yatağı, biraz daha derinde hazırlanmalıdır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir