AB’deki Çiftçiler Emisyonları Azaltma Politikası Çerçevesinde Mali Yardım Alabilir

AB çiftçileri, çiftlik hayvanlarından kaynaklanan emisyonları azaltmak için Avrupa Komisyonu’ndan mali yardım alabilir.

Avrupa Komisyonu Perşembe günü yapmış olduğu açıklamada, çiftçilerin çiftlik hayvanlarından kaynaklanan metan gazı emisyonlarını azaltmak ya da organik tarım arazilerini artırmak için Avrupa Birliği fonları alması gerektiğini söyledi.

AB, seragazı emisyonlarının yaklaşık %10’una sebep olan tarım sektörünü, bloğun 2050 itibariyle net sıfır emisyon amacıyla uyumlu hale getirmeye çalışmak için, devasa tarım sübvansiyonları programını elden geçirdiği iki senelik bir sürecin sonuna yaklaşıyor.

Tarım politikası için, tarım harcamalarının çiftçilere direk olarak ödemeler ve kırsal kalkınma için diğer destekler arasında bölünmesiyle, 2021-2027 için AB’nin bir sonraki bütçesinden 387 milyar euro kullanılacak.

AB müzakerecileri, çiftçilere yapılan ödemelerin %20 ya da %30’unu çevreyi koruma programlarına harcayıp harcamama konusunda tartışıyorlar. Komisyon Perşembe günü “eko-planların” neleri içerebileceğini özetledi.

Organik tarım; hayvanların neden olduğu kuvvetli bir seragazı olan metan miktarını azaltmak için yem katkı maddelerinin kullanılması ve çiftçilerin atmosferden karbondioksit emmek için sulak alanları ya da turbalıkları restore ettiği “karbon tarımı” tavsiyeler arasında yer almakta.

Avrupalı çiftçiler derneği Copa Cogeca tavsiyeleri memnuniyetle karşıladı, ancak çiftçilerin bunlara katılmak mecburiyetinde kalmaması gerektiğini söyledi.

Bir sözcü, “Komisyon tarafından önerildiği üzere, bu potansiyel uygulamaların çiftçiler için gönüllü niteliği korunmalıdır” dedi.

Kampanyacılar, tavsiye edilen önlemlerden bazılarının mevcut yoğun tarım uygulamalarının neden olduğu çevresel bozulmayı tetikleyebileceğini söylediler.

Avrupa Çevre Bürosu tarım politikası görevlisi Celia Nyssens, Komisyon’un çiftçilere hayvanlar için “barınma şartlarını” iyileştirmeleri için ödeme yapma önerisinin “yüksek derecede kirletici hayvan çiftçiliği endüstrisine gizli sübvansiyonlar” olduğunu ifade etti.

Tarım, biyolojik çeşitlilik kaybı ve iklim değişikliğinin ikiz krizlerine katkısı sebebiyle artan bir incelemeyle karşı karşıya. AB, doğayı eski haline getirmek için yasal olarak bağlayıcı hedefler hazırlıyor, bu hedeflerin AB topraklarının %40’ını oluşturan tarım alanlarını etkileme olasılığı yüksek.

AB Çevre Ajansı’na göre, tarım sektörü, pestisit kullanımı ve sulama dahil olmak üzere yoğunlaştırılmış tarım uygulamalarından Avrupa’nın habitatları ve türleri üstünde en sık bildirilen baskıyı oluşturuyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir